Вива ЕООД
www.viva.bg 10 - 20 служителя

ВИВА е създадена през 1995 г. и е базирана в гр. Сливен. Ние сме търговска фирма с основна дейност – внос на продукти за осветление от Италия, Испания, Полша.

Създаваме собствени модели и осъществяваме тяхната дистрибуция на българския пазар.

Наши партньори са компаниите Elettrotecnica S.p.a.  и VLM S.p.a. от Италия, Kania s.c., Cezos s.c., MCJ s.c. от Полша, CDV s.1 – Испания.

Плафониери, градинско осветление, декоративни осветителни тела за мебели, електронни трансформатори, компоненти и аксесоари за осветителни тела са широката гама от продукти, които отговарят на изискванията за съвременен и модерен дизайн в осветлението.

Философията: Добър дизайн и високо качество на продуктите, политика ориентирана към дългосрочно сътрудничество с клиентите, конкурентни цени, поддържане на постоянни складови наличности, високо качество на обслужване и все по-добрите резултати ни дават основание да считаме, че сме избрали правилния път, за да се развиваме все по-динамично. 

 

VIVA is founded in 1995 and based in Sliven. We are a trade company with main activity – import of lightning products from Italy, Spain, Poland. Assembling of own models and their distribution on the Bulgarian market.

Our partners are the companies Elettrotecnica S.p.a. and VLM S.p.a. from Italy, Kania s.c., Cezos s.c., MCJ s.c. from Poland, CDV s.1 – Spain.

The halogen down-lights, water proof wall and ceiling fittings, garden fixtures, decorative spotlights for furniture, electronic transformers, components and accessories for lightning fixtures are a wide range of products, which suit requirements for modern design lighting.

The philosophy: The excellent design and high quality of the products, policy orientated to long-going cooperation with the customers, competitive prices, keep of constant stock, high quality in service and the better results give us the reason to consider that we found the right way to develop dynamically.   

 

Zaplatomer.bg