Джеф Ко. EАД

Компания

ОБЗОР НА ДЕЙНОСТТА

Днес фирма ДЖЕФ разгръща дейността си в полето на комуникациите и други съвременни технически средства. Номенклатурата на продуктите, които предлага нашата фирма, е изключително широка и застъпва повече от 4000 позиции.

Развитата бизнес мрежа и прецизната организация на дейността на фирмата е гаранция за своевременна доставка на качествени продукти в четирите посоки на картата на България.

ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА

Фирмената биография на ДЖЕФ води началото си от 1991 година. Компанията започва работа като сервиз на аудио и видео техника, откъдето води и началото си едно вече превърнало се в традиция качество на сервизното обслужване в България.

През 1994 г. стартира изграждането на GSM мрежа в страната и ДЖЕФ става първия вносител на мобилни телефони за българския GSM оператор и негов представител, а същевременно работи и като дистрибутор на едро.

През 1997 година ДЖЕФ започва изграждането на своя собствена магазинна и дистрибуторска мрежа. Само за периода 1998-1999 година фирмата разкрива 7 бизнес-центъра в по-големите градове на България. В момента тя разполага с 19 бизнес-центъра и над 15 дистрибутора. Всеки от нашите бизнес центрове разполага с магазин и собствен сервиз. Всички те имат еднакъв стил и качество, централизирано зареждане и поддържат еднакви по-ниски от конкурентите ни цени. Предстои откриването на още два центъра и разширяване на дистрибуторската мрежа, както и увеличаване на номенклатурата на стоките, която в момента съдържа повече от 4500 позиции - широко разнообразие от марки и модели GSM апарати и пълната гама от аксесоари за тях, резервни части, стационарни телефони, аудио, видео и оптична техника, преносими компютри, климатични инсталации и др.

В резултат на внимателно, добросъвестно и постоянно проучване на пазара, на потребителските желания, нужди и възможности, ДЖЕФ формира своята фирмена политика , опитва се да покаже свой почерк и да влияе на вкусовете на българския потребител. Бизнес-планът на фирмата предвижда още постепенно разширяване на профила на компанията, на номенклатурата от стоки и услуги.

Безспорно предимство на ДЖЕФ са нейните млади и амбициозни кадри. Фирмата разполага с експертен екип от над 120 души - инженери, сервизни техници, търговски мениджъри, консултанти и други специалисти. Подборът на кадрите и грижата за поддържане и усъвършенстване на професионалните им умения и качества, стремежът за работа в екип са залог за успеха на фирмата.

Съчетанието от висококвалифицирани специалисти, отлична техническа база и съвременна апаратура, както и трайните бизнес-контакти на ДЖЕФ със стабилни партньори от чужбина гарантират ефективността на цялостната дейност на фирмата, осигуряват качествено обслужване на клиентите. Всички центрове на ДЖЕФ предлагат не само богата гама от съвременни комуникационни средства, едногодишен гаранционен и двумесечен извънгаранционен сервиз, те заменят стари за нови мобилни телефони, предлагат втора употреба GSM апарати и др.

От юни 2000 година фирма ДЖЕФ е официален представител на Бенефон за България, а от септември 2001 г. предлагаме мобилни телефони и услуги на новия български GSM оператор GLOBUL.

ДЖЕФ има своето неоспоримо място на българския пазар на съвременни комуникационни, аудио-визуални и и други технически средства.

VCD