Икономически университет - Варна

Компания

МРЕЖА НА ИУ-ВАРНА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕС - UEBN

http://uebn.ue-varna.bg/bg/

 

VCD