Технически университет - Варна

Варна www.tu-varna.acad.bg 50 - 300 служителя

Компания

Центърът за Развитие на Кариерата /ЦРК / при Технически университет - Варна излиза в заслужен годишен отпуск до м.септември 2011 г.

На всички, които ни писаха - благодарим от сърце.

 
 
Драги СТУДЕНТИ,
 
Заповядайте да се регистрирате на място или попълнете on-line регистрационен формуляр, и ще станете част от една структура, която се грижи за Вашите умения, интереси и професионална реализация! При това безплатно!
 
Предстоят много нови инициативи, свързани с изграждане на езикови, компютърни, комуникативни умения; презентации на фирми и среща с техните топмениджъри; предложения за стипендии, стажове и работни позиции!
 
Добре сте дошли!
 
          Кариерният център вече разполага със собствен сайт, даващ възможност за онлайн регистрация както на студенти и млади специалисти, така и на възпитаници на Технически университет, търсещи контакт със свои колеги или желаещи да лобират за него:  www.careercenter.tu-varna.bg.
 
 
 
 
Драги РАБОТОДАТЕЛИ и ПРЕДСТАВИТЕЛИ на  институции, вече можете сами да публикувате онлайн Вашите   предложения за стипендии, конкурси, обучения, стаж, работа, срещи и други инициативи в нашия нов сайт:
 
www.careercenter.tu-varna.bg
 
 
 
Очакваме Ви!
Технически университет-Варна
9010 Варна, ул.Студентска №1
МФ - фоайе, Център за Развитие на Кариерата
Л.Николова-координатор
lidia.nikolova@tu-varna.bg
www.careercenter.tu-varna.bg

VCD