Уинслоу Груп АД

Компания

Уинслоу Дивелъпмънтс ООД е инвестиционна компания, развиваща се в сферата на недвижимите имоти.

За краткия период от нейното създаване Уинслоу се разраства бързо, като получава подкрепа и признание от много уважавани инвеститори в България и чужбина.

Позовавайки се на корпоративната си политика, ориентирана към създаване и поддържане на благоприятна работна атмосфера за своя екип, Уинслоу предлага на служителите си възможности за кариерно израстване и професионална реализация.

Ние ценим човешкия капитал, защото само с него можем да усъвършенстваме настоящето и да градим по-добро бъдеще. Основна движеща сила за нас е творческата енергия и ентусиазмът на всеки отделен човек от нашия екип.

VCD