ЗЕФИР Климатични системи ООД

ПРЕДСТАВЯНЕ НА “ЗЕФИР КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ”

 “ЗЕФИР КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ” е основана през 1997 год. като дружество с ограничена отговорност, с основна дейност проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пуск на високоефективна вентилационна, климатична и хладилна техника за всякакъв тип сгради и помещения. Дейността на фирмата включва и пълен сервиз, гаранционно и следгаранционно поддържане на оборудването, както и абонаментно обслужване.
“ЗЕФИР КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ” е инженерингова фирма, предлагаща комплексни решения в областта на климатизацията, вентилацията и хладилното оборудване. Екип от висококвалифицирани специалисти е отговорен за изготвяне на проектните материали, конструиране и внедряване на нови изделия. Оборудването е прецизно и високопроизводително, което позволява поддържане на високо качество и разумни цени. По този начин фирмата си е извоювала име на компетентен, надежден и желан партньор.
“ЗЕФИР КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ” е регионален търговски дистрибутор и сервизно бюро на американския концерн TRANE, както и на италианските компании ECOFLAM CLIMA и ARTEL.
“ЗЕФИР КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ” е търговски представител на италианската компания ARTEL, специализирана в производството на широка гама от малки и средни климатични системи, въздухоочистители, въздухоизсушители и топловъздушни завеси.
Друг търговски партньор на “ЗЕФИР КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ” е италианската компания ECOFLAM CLIMA, която е част от концерна ECOFLAM S.p.A и е една от големите западноевропейски компании, работещи в областта на климатичната, вентилационната и отоплителна техника. Гамата от продуктите на ECOFLAM Clima е една от най-пълните на пазара за климатична техника. Тя покрива всички типове машини и съоръжения (водоохлаждащи хладилни машини, покривни централи, канални системи, вентилаторни конвектори и др.) със студови мощности от 1 до 2000 кW.
“ЗЕФИР КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ” има изградена организационна структура, квалифициран персонал, технологична и техническа екипировка с възможност да изпълнява и задоволява всички изисквания на клиентите си.
Компанията се състои от няколко основни отдела:
- Проектантски отдел – занимаващ се с разработка на проекти от фаза идеен проект до окончателен работен проект, узаконяване на всички проекти в това число фирмата предлага и независим строителен надзор за всички фази на строителство.
- Отдел “Продажби” - занимаващ се с изготвянето на оферти, договори и поръчки към поддоставчици. Характерна особеност е преди всичко индивидуалният подход към всеки потребител и неговите специфични особености.
- Отдел “Логистика” – организиране на транспорт в страната и от чужбина.
- Отдел “Производство” - Продукцията на фирмата се изработва по съвременни техники и технологии за производство на вентилационни елементи от квалифициран инженерен и работнически персонал преминал специализирани курсове на обучение при чуждестраните партньори на фирмата. По този начин се произвеждат качествени изделия, с гаранция за сигурност и комфорт.
- Счетоводно-финансов отдел
- Сервизен отдел – разполага със самостоятелни сервизни помещения, 12 души сервизни специалисти преминали курс на обучение в заводите производители в Западна Европа , напълно оборудвани сервизни автомобили и пълен набор от най-съвременното специализирано оборудване за монтаж, ремонт и поддръжка на климатична, вентилационна и хладилна техника.
В дългогодишната си практика фирмата има изградени вентилационни, климатични и хладилни инсталации, както в град София така и в други градове в България. Клиенти са ни търговски банки, промишлени предприятия, чуждестранни компании и институции, държавни учреждения, кафенета и клубове, болници, видеотеки, кабелни оператори, рекламни агенции, спортни центрове, бизнес-сгради и центрове, радиа, правни организации и други търговски дружества.
“ЗЕФИР КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ” предлага цялостно решение за проектански и монтажни услуги, което значително улеснява клиенти и намалява сроковете и разходите за изпълнението.
В отношенията си с клиентите фирмата акцентира на високото качество, надежност, конкурентни цена, коректност и дългосрочно партньорство постигнати чрез прилагане на модерни производствени методи от висококвалифициран инженерен екип.
Благодарение на натрупания опит и ползотворното сътрудничество с водещи европейски производители, “ЗЕФИР КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ” създадава широка гама вентилационно оборудване с отлично качество. Предлаганите продукти и услуги заедно с постоянните складови наличности създават добри условия за нашите клиенти. По този начин използвайки своите силни страни, технически познания и оборудване, фирмата може да предложи един изцяло завършен продукт.
Успяла да заеме част от българския пазар на климатична, вентилационна и хладилна  техника, фирмата се гордее с постиженията си в този пазарен сегмент.
Дейността на “ЗЕФИР КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ” се ръководи от:

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС, СЕРВИЗ И ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

гр. София, ж.к.”Люлин”, ул. “772” №2, ет.1
тел: 02/ 925 22 66, 925 22 77,
факс: 02/ 925 22 88
office@zephyr-clima.com
www.zephyr-clima.com

HRW 2019