НЕТ ИС ООД
София www.netis.bg

Кратко представяне на фирма "НЕТ ИС" ООД

Фирма “НЕТ ИС” е основана на 29 март 1994 година, като ООД, със седалище гр.София, ул. “Розова долина” №18 и предмет на дейност – търговия, инсталиране, поддържане на компютърни системи, консултантска дейност, разпространение на програмни продукти, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина.

Основните направления в дейността на “НЕТ ИС” ООД са:

1. Консултантска дейност, проектиране, инсталиране, настройка, тестване, сертифициране и сервиз на структурни кабелни системи (СКС), LAN, Internet и WAN;
2. Внос, дистрибуция и директна продажба на пасивни елементи, материали и аксесоари за структурни кабелни системи, активни мрежови устройства за LAN, Internet и WAN, продажба на софтуер, консумативи за офис-техника      и др.
3. Внос, инсталация и сервизиране на IBM PC Products.
4. Внос, дистрибуция, инсталация и сервизиране в гаранционен и извънгаранционен срок на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) и дизелгенератори.

Най-главните продукти, които се предлагат са:

1. Пасивни елементи за структурни кабелни системи:
- оптични кабели, розетки, панели и конектори на АМР, IBM, Draka Multimedia Cable, Quante Pouyet;
- екранирани FTP, S/FTP и PiMF и неекранирани UTP твърди (Building) и гъвкави (Patch) кабели на АМР, IBM, ORTRONICS, Draka Multimedia Cable и KERPEN Special, розетки, конектори и панели от системите “AMP Communication Outlet” (ACO) и “AMP 110Connect”  и от IBM, BATM, ACS, ORTRONICS, R&M, Brand-Rex;
- разпределителни шкафове и аксесоари на фирмите TRITON (Чехия), SME (Испания), ИНСТА (България) и др.;
- кабелни канали, скари и аксесоари ”UNEX” на Aparellaje Electrico S.A. (Испания).
2. Активни устройства за компютърни мрежи:
- комутатори (Switch), концентратори (Hub), мрежови карти (Network Adapter), преобразователи (Transceiver), маршрутизатори (Router), преобразователи (Bridge), системи за отдалечен достъп (Access Device) и глас-данни мултиплексори (Voice/Data Multiplexor) на INTEL, BATM, 3COM, NORTEL, TRENDware (САЩ), CISCO и SCITEC (Австралия);
- устройства за изграждане на безжични (Wireless) мрежи на АМР, WAVE и PROXIM (САЩ).
3. Непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) на POWERWARE (EXIDE ELECTRONICS):
4. Off-Line UPS в диапазона от 300 VA до 650 VA от серия с търговска марка Powerware 3115 (OneUPS Plus);
- Line-Interactive UPS от 500 VA до 3000 VA от серия с търговски марки Powerware 5115  и Powerware 5119 (NetUPS);
- On-Line double conversion UPS от 700 VA до 5000 kVA от серия с търговски марки Powerware 9110, Powerware 9150, Powerware 9305 и Powerware 9315 (Prestige, Profile, Prime и Plus).
5. Консумативи за офис-техника:
- принтерни ленти за Brother, Citizen, Dataproducts, Epson, Fujitsu, Genicom, Hyundai HDP, IBM, Mannesman, NEC, OKI, Panasonic, Star и др.;
- ленти за пишещи машини и касови апарати Brother, Citizen, Epson, IBM, Nakajima, Olivetti, Samsung, Sharp, Triumph ADLER и др.;
- касети и мастила за мастилено-струйни принтери Canon, Epson, Hewlet Packard и др.;
- тонери за принтери и копирни машини Canon, Epson, Hewlett Packard, Panasonic и др.;
6. Принтерна, копирна и факс-хартия Xerox, Data, Nopa Fix, Maestro и др.;
7. Дискети BASF, 3M и др.
8. Компютърна техника на IBM:
- персонални компютри, работни станции и сървъри
- преносими компютри
- монитори
- аксесоари
9. Софтуерни продукти на Microsoft.


Бизнес партньори:

BATM, Israel - Authorized Distributor;
INTEL Corp. (U.K.) Ltd - Intel Premium Provider;
AMP Inc., USA - Netconnect Design and Installation Contractor;
POWERWARE - Fully Authorized Distributor and Service of UPSs;
TRENDware Inc. - Sole Distributor of components for local networks, adapters, unmanaged and managed hubs and switches;
3COM - Silver Partner;
ORTRONICS - Certified Installer;
Aparellaje Electrico S.A. - Fully Authorized Distributor, UNEX cable conduction, typing, fixing and marking;
Rehau GmbH - PVC cable trunks and accessories for building structured cabling systems;
SCITEC - Fully Authorized Distributor;
NORTEL - Authorized Network Solution Partner;
R&M - Certified Installer;
Draka Multimedia Cable - Authorized Reseller;
IBM Business Partner - the complete IBM PC Products range;
ERICSSON Business Partner - private branch exchanges (PBX);
Microsoft - Certified Dealer;
CIMA, Spain – system integrator and distributor of boxes for false-floor installation and surface boxes;
LAMA, France – distributor;
XEROX - Authorized Reseller;
JR Inkjet Ltd. - Authorized Distributor.

Опит в реализация на подобни проекти:

Въпреки, че фирма “НЕТ ИС” ООД е основана едва през 1994 г., за краткото време на своето съществуване тя завоюва значителен пазарен дял в проектирането, изграждането и поддържането на СКС, както и в инсталацията и сервиза на UPS. През последните две години  дружеството успешно продава и компютърна техника на IBM.
Клиенти на фирмата са държавни учреждения като: Министерски съвет, ГУ”Държавен резерв и военновременни запаси”, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, БТК-ЕАД, Върховен съд, Национален статистически институт, както и промишлени предприятия – АЕЦ “Козлодуй”, “Стомана”-Перник, “СПАРКИ-ЕЛТОС”-Ловеч, “Балканфарма”-Дупница, “Крафт Якобс Сушард”-Своге, “Кларина-България” и др.
Значителна част  от клиентите на фирмата са банки, застрахователни компании и средства за масова информация – “БНБ”, “ДСК”, “Обединена Българска банка”, “Евробанк”, ТБ”Биохим”, “Първа инвестиционна банка”, “Първа Източна Международна Банка”, “ИНГ Банк”, “Капиталбанк”, “Кредитна банка”, “Кредит-Експрес Банк”, “Баваро-българска банка”, “Елитбанк”,  ЖЗК “Феникс”, “Медия-Холдинг”, “Ройтер-България”, “Вестникарска група-България”, Радио “FM+”,     Би Ти Ви и др.
Като най-многобройна (над 600 клиенти) се очертава групата на малките и средни фирми, закупуващи малки обеми стоки и услуги.
От  гореизброените фирми биха могли да се получат референции за “НЕТ ИС” ООД като сериозен и надежден партньор, стриктно изпълняващ договорните си задължения.

Фирма “НЕТ ИС” ООД функционира съобразно международния стандарт за качество ISO 9001.

По-големи проекти на “НЕТ ИС” ООД:

1. Министерство на финансите - мрежа с 600 работни станции, оптична магистрала, Layer 3 switches;    
2. Българска Телекомуникационна Компания - мрежа с 200 работни станции, Layer 3 switches;      
3. ДСК – изграждане на 10 мрежи;         
4. Държавен резерв - мрежа с 100 работни станции, PBX;
5. SOMAT – глобална мрежа с Voice over IP;
6. АЕЦ Козлодуй; Кларина България; Върховен  Административен Съд;
Балканфарма - Дупница; Медия Холдинг; Вестникарска Група – България;
ING Bank; Спарки Елтос – Ловеч; Скорпион Шиппинг; Медицинска академия;
Крафт Якобс Сушард; Евробанк; Стомана Перник; Биохим; ПИМБ; Юнионбанк; Огилви и Мейда Адвъртайзинг и др.

На базата на партньорски взаимоотношения фирма “НЕТ ИС” ООД е изградила широка мрежа от фирми-дистрибутори на територията на цялата страна, включително в градовете София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора, Плевен, Шумен, Благоевград, Габрово, Сливен, Смолян, Враца,       Горна Оряховица. Благодарение на своите дистрибутори фирма “НЕТ ИС” ООД е в състояние да осъществява бързо и надеждно обслужване на своите клиенти.

Zaplatomer.bg