Groupama Zhivotozastrahovane EAD

Компания

Групама е една от водещите застрахователни компании, обслужваща над 16 милиона клиенти по целия свят, а служителите й наброяват около 38 500 души. Групата запазва динамичния си ръст в международните си подразделения, инвестирайки в дистрибуция, предоставяйки познанието си посредством всяка възможна синергия и следвайки активно стратегията си за придобиване.

 

Стратегията на Групама в България се основава на подобрение на съществуващите продукти в областта на общото застраховане и животозастраховането, както и на въвеждане на нови продукти, които да съчетават международния опит на Групама с потребностите на местния пазар.

 

На 8.09.2009 г.Водещата международна застрахователна група Групама обяви Групама Застраховане и Групама Животозастраховане на българския пазар, като резултат от придобиването на ЗК ДСК Гаранция и ЖЗК ДСК Гаранция. Компаниите имат над 150 служители, базирани в 12 клона както и над 70 точки на продажба в мрежата на Банка ДСК на територията на цяла България.

 

Групама Застраховане и Групама Животозастраховане се фокусират в инвестиции в търговската мрежа и обновяване на продуктовото си портфолио през 2010, с цел да постигнат динамично нарастване на пазарния дял, запазвайки дългосрочни партньорски отношения с Банка ДСК.

 

 

Групама Застраховане” ЕАД

Групама Животозастраховане” ЕАД

гр. София, ул. Софийски герой 1

Тел. 02 / 915 88 88, факс 02 / 915 88 99

e-mail: jobs@groupama.bg

www.groupama.bg

www.groupama.com

VCD