РЬОФИКС ЕООД гр.Септември

www.roefix.com 10 - 20 служителя

RÖFIX изгради нов производствен завод в България

За да задоволи засиленото търсене на строителни материали в България, австрийската фирма RÖFIX AG инвестира през изминалата година 2 милиона евро в изграждането на завод за сухи строителни смеси в гр. Септември. Новото предприятие ще снабдява строителството с приложими, стабилни, икономични и безопасни строителни материали от природата:

Варови хоросани
Вароциментови хоросани
Лепила за топлоизолационни системи
Лепила за керамични и фаянсови плочки

Добре обучен екип от професионалисти и консултанти помага на клиентите – собствениците на новостроящи се сгради, партньорите на строителната площадка, строителните специалисти и търговците със строителни материали, както и архитектите, при избора и приложението на подходящи продукти от широката производствена програма на RÖFIX.
Фирма RÖFIX EOOD е създадена през 2003 в България и от отгава продава и доставя строителни материали за цяла България. През май 2005 год. е закупен терен в гр. Септември и през последната година бе изграден нов завод, който ще бъде въведен в експлоатация в края на м. септември.
В завода ще се произвеждат около 30 000 тона строителни материали годишно за българсия пазар по последните технически стандарти, използвайки екологично чисти и безпрахови технологии. В този смисъл Рьофикс е първият международен производител на строителни материали от този тип в България, който може директно на място да предоставя продукти с гарантирано качество съобразени с нуждите на българския пазар. Рьофикс държи изключително на качеството на произвежданите материали и за да гарантира това е инвестирал над 50 000 евро в създаването на собствена Лаборатория за тестване на качеството. Със започването на локално производство в България, Рьофикс ще скъси значително сроковете на доставка и ще осигури една много по - широка гама от наличности, с което се надява да улесни строителните фирми и предприемачи в страната.

Zaplatomer.bg