Фондация Институт Отворено общество

Компания

Институт "Отворено общество" - София е неправителственa организация за осъществяване на дейност в обществена полза, която отстоява ценностите на отвореното общество в България и подпомага интеграцията на страната към Европейския съюз. Институтът е учреден през 1990 година с дарение от г-нДжордж Сорос.

Институт "Отворено общество" - София отстоява следната мисия и цели:

 • Насърчава, развива и поддържа ценностите, нагласите и практиките на отвореното общество в България.

 • Подпомага демократизацията във всички сфери на обществено-политическия живот в процеса на изграждане на механизмите и структурите на гражданското общество.

 • Работи за разширяването и гарантирането на неприкосновеността на гражданските свободи и за спазването на основните човешки права.

 • Подпомага укрепването на институциите на гражданския сектор.

 • Работи за засилване на гражданското участие и защитата на обществения интерес при формирането на публични политики.

 • Стимулира разгръщането на публичния дебат по ключови за България проблеми.

 • Подпомага интеграцията на България в Европейския съюз и работи за укрепване на регионалното сътрудничество.

За постигане на своите цели, Институт "Отворено общество" - София работи по следните програми:

 • Управление и публични политики

 • Европейски политики и гражданско участие

 • Програма Рома

 • Правна програма

 • Програма Обществен дебат

 

VCD