Технически университет - София

Компания

За регистрация: В Кариерния център могат да се регистрират всички желаещи студенти,
независимо от специалност, факултет, курс и форма на обучение.
Регистрацията става по два начина:
- чрез попълване на регистационна карта на място в центъра (ТУ - София,  блок 12,  Каб.12 122);
-чрез изпращане на Автобиография на e-mail:  career@tu-sofia.bg

Кариерният център към Техническия университет – София  се намира в 12 блок, каб. 12 122 (фоайето на първи етаж). Центърът е  официално открит на 11 май 2006 г.  Той е създаден с подкрепата на Проект Пазар на труда на Американската агенция за международно развитие и  Job Tiger  и се подпомага от Фондация на бизнеса за образованието. Материалното и техническо оборудване е дарено от  Globul.

Основните функции на Кариерния център са:
1. Свързва студентите и работодателите;
2. Чрез предлаганите от кариерния център услуги студентът:
-        търси стаж и/или работа;
-        обвързва теоретичните си знания с практически умения;
-        ориентира се професионално;
-        създава полезни контакти както с работодатели, така и със специалисти в различни области; 
 
 
Студентите, използващи услугите на центъра получават:
- Информация за свободни стажантски и работни позиции;
- Информация за конкретни работодатели;
- Кариерно ориентиране:   Какво представлява позицията, за която кандидатстваме;   Какви знания и умения са необходими, за да се справим с предизвикателството на конкретната позиция;   С какво ще помогне постъпването на дадена позиция и какви са възможните следващи етапи на кариерно развитие;
- Обучение и стратегии за търсене на стаж и работа;
- Помощ при подготовка на автобиография, мотивационно писмо и други необходими документи при кандидатстване на конкретна позиция;
- Подготовка за цялостния процес на подбор: Как протича интервюто за работа; Какво очаква работодателят; Как да се държим по време на интервю; Какво да правим след интервюто;
 - Участие във фирмени представяния и семинари.

VCD