S&T Bulgaria EOOD
София www.snt.bg 50 - 300 служителя

Компания

С около 3 000 служители и приходи от 461.3 милиона Евро за 2006 г., S&T е водещият доставчик на ИТ консултиране, ИТ решения и ИТ услуги за клиенти в Централна и Източна Европа и региона на Германия, Австрия и Швейцария, както и в Азия. Консорциумът, заедно с придобитата през пролетта на 2007 г. компания IMG, има широкомащабно присъствие в над 80 клона в 22 държави. Основната дейност на S&T е ИТ консултиране, разработване и реализиране, както и създаване на индивидуализирани ИТ решения, процеси и системи. S&T осигурява поддръжка на големи и средни дружества по цялата ИТ верига с добавена стойност. S&T задоволява по-специално нуждите на компаниите в сферата на производството и търговията, телекомуникациите, публичния сектор, както и финансовите услуги, доставчиците на енергия, автомобилните компании, аеронавтиката и отбраната. Седалището на S&T е във Виена, като дружеството се предлага на Виенската фондова борса от 2003 г.


S&T System Integration & Technology Distribution е една от най-бързо развиващите се австрийски компании в областта на информационните технологии, водещ системен интегратор в Централна и Източна Европа и региона на Германия, Австрия и Швейцария, както и в Азия.

S&T България е стратегически партньор на лидерите в областта на информационните технологии Hewlett-Packard, Fujitsu-Siemens, EMC2 Corporation, Cisco Systems Inc., Microsoft, SAP, Cognos, SUN, JDA, IBM, Documentum, Sarian Systems. S&Т България поддържа и развива отлично подготвен екип от висококвалифицирани търговски представители, технически консултанти и сервизни специалисти, чиято обща цел е цялостното и качествено обслужване на клиентите на фирмата.

Заедно със своите партньори в страната и чужбина, S&T България предлага цялостно внедряване и управление на проекти в следните области: телекомуникации, банково и застрахователно дело, железопътен транспорт, промишленост, държавни институции и учреждения, висши учебни заведения и организации, здравеопазване.

VCD