Райфайзен Лизинг България ООД

Компания

Райфайзен Лизинг България е дружество с ограничена отговорност, основано на 16. Февруари 2004 г.   


Дружеството е собственост на Райфайзен Лизинг Интернешънъл, Виена, притежаващо 75,5 % от капитала, и Райфайзенбанк (България) ЕАД, притежаваща съответно 24,5 %. 


Райфайзен Лизинг България ООД и акционерите му са членове на австрийската финансова група Райфайзен Интернешънъл.      


Предметът на дейност е финансов и оперативен лизинг, услуги и търговска дейност, свързани с предоставяне, управление и отдаване на лизинг на движими вещи и недвижими имоти.


Райфайзен Лизинг България функционира като универсална лизингова компания със собствени клонове в 14 региона. Лизинговото дружество предлага услугите си и чрез клоновата мрежа на Райфайзенбанк (България) ЕАД в цялата страна. 

VCD