AIESEC
50 - 300 служителя

 АIESEC е най-голямата международна студентска организация и присъства в 107 страни и над 1700 университета по целия свят. Ние предоставяме на младите хора платформа от възможности, които им помагат да открият и развият своя лидерски потенциал.
 
За да осъществи тази своя цел, AIESEC организара повече от 470 конференции, предоставя над 10 000 стажа и 9000 лидерски позиции за своите членове всяка година. Заедно с фокуса към изграждане на лична мрежа от контакти и определяне посоката и амбицията за бъдещо развитие, AIESEC прилага иновативен подход за развитие на младите хора, като ги въвлича в своята дейност.
 
Нашите партниращи организации виждат в AIESEC начин за подкрепяне развитието на младите хора. AIESEC позиционира своите членове сред корпоративния сектор като топ таланти, бъдещите лидери на бизнеса.
 
Нашите бивши членове са лидери в организации по целия свят, като използват опита, уменията и собствена визия, които са придобили в AIESEC.
 

Zaplatomer.bg