Холсим България

Компания

Холсим (България) АД е част от LafargeHolcim, който е един от водещите производители на цимент, инертни материали и готови бетонови смеси. LafargeHolcim е компания с богат международен опит и традиции, и с най-всеобхватната географска мрежа в циментовата индустрия. 

Основен предмет на дейност на Холсим (България) АД е производство и продажба на цимент, инертни материали и готови бетонови смеси. В България компанията притежава пет фирми:

• Холсим (България) АД – с. Бели извор
• Холсим Кариерни материали АД – гр. София

• Холсим Кариерни материали АД – гр. Пловдив
• Екорек България ЕООД - с. Бели извор

• Гумирек ЕАД - с. Бели извор

Нашата визия: да изградим основите за бъдещето развитие на обществото.

Нашата мисия: да бъдем най-престижната и успешно функционираща компания в нашата индустрия.

Нашето мото: Сила. Ефективност. Отговорност.

Сила   – хора, компания, продукти

Ефективност – постижения, взаимоотношения

Отговорност  – към потребители, общество, околна среда

Социална политика
В качеството си на водеща фирма Холсим (България) АД отдава голямо значение на социалните си ангажименти и си поставя за цел да съдейства за непрекъснато повишаване качеството на живот на своите служители, семействата им, местната общност и обществото като цяло. И именно на тази основа лежи концепцията ни за социалната политика и затова са ценни  инвестициите в хората, работещи при нас. Полагаме грижи за развитие на професионалните и социалните умения на персонала и осигуряваме подходящи условия и атмосфера за работа и обучение, защото осъзнаваме, че успехът и бъдещето ни зависи от хората, които работят за нас.
Ние търсим амбициозни хора, готови да се изправят пред предизвикателството да работят за една световна компания, каквато е Холсим България, като част от Групата ЛафаржХолсим.

VCD