Кредибул EАД

Company

Кредибул АД е част от подразделение за потребителско финансиране на една от най-големите финансови групи в Европа. Подразделението има над 11 000 служители в 16 страни и капитал на стойност над 14 милиарда евро.

Компанията предлага уникална работна среда чрез комбиниране на дух на бързо развиваща се стартираща компания, с достъп до многобройните ресурси на доказана и уважавана финансова група.

VCD