Habitat for Humanity Bulgaria / Фондация Подслон за човечеството

Компания

Хабитат България /Фондация „Подслон за човечеството”/ е национална организация на Habitat for Humanity International. Хабитат България е създадена през 2001 год. и за периода от 15 години е успяла да предостави услуги за подобряване на жилищните условия и развитие на общността на над 5 000 семейства, в 24 населени места. Организацията популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност. Подробна информация за дейността на фондацията можете да получите на: https://www.facebook.com/HabitatForHumanityBulgaria

VCD