Изотсервиз - Стара Загора ООД

Компания

 

“Изотсервиз – Стара Загора” ООД е с утвърден опит и традиции в областта на изграждането, доставката, сервиза и поддръжката на промишленни газови инсталации на природен газ и пропан-бутан, депа/складове/ за пропан-бутан, инсталации за светли горива , автомобилни газоснабдителни станции, пълначни станции за битови бутилки за ВВГ както и оборудване към тях. За осъществяване на своята дейност има равномерно изградени сервизни бази в цялата страна.  

Фирма “Изотсервиз – Стара Загора” ООД има възможност за разработване на обекти в обем на пълен инжинеринг в областите:  

·        Отопление, вентилация и климатизация – на жилищни и промишлени сгради, както и помещения със специфични технологични изисквания; 

·        Работи по Наредба за безопастна работа с газ, вътрешни разоразпределителни мрежи; 

·        Работи по Наредба за работа с високо налягане – инсталации на пара, гореща вода и съдове под налягане; 

·        Слаботокови ел.инсталации; 

·        Водопровод и канализация 

·        Строително – ремонтни дейности, вътрешна архитектура; 

·        Предоставяне на гаранционно и извън гаранционно обслужване; 

 

·          Продажба, монтаж и сервизно обслужване на електронни касови апарати с фискална памет ( ЕКАФП), електронни системи за отчитане на продажбите на течни горива (ЕСФП) и електронни нивомерни системи, електронни взривозащитени и механични везни;

VCD