Групама Застраховане EАД

София www.groupama.bg 50 - 300 служителя

Компания

" Групама“ в България е застрахователна компания, част от Groupama SA. Застраховател на 8-мо място във Франция, с международно присъствие в 12 страни в Европа, Азия и Африка, 13 милиона клиенти и 33 000 служители.

В България „Групама“ развива общо застрахователна и животозастрахователна дейност от 2009г. Компанията е ексклузивен партньор на Банка ДСК, по силата на дългосрочно споразумение и развива собствена продажбена мрежа.

Ако искате да бъдете част от екип, който се мотивира от нови предизвикателства и желаете да споделяте нашата визия и страст към високи стандарти и резултати, присъединете се към нас.

VCD