Скорпион Шиппинг ООД
София 50 - 300 служителя

Скорпион Шипинг ООД е създаден на 31 януари 1992 г.

 

Основна дейност – международна спедиция и транспорт

ü      Логистика

ü      Митнически и свободен склад

ü      Групажни линии от/до Бенелюкс, Германия, Австрия, Франция, Италия, Англия, Испания, Дания, Финландия; доставки в страната; консолидиране на малки пратки

ü      Логистика на текстил и конфекция на закачалки

ü      Разрешение за търговия на едро с лекарства

ü      Складиране на фармацевтични продукти с контролиран температурен режим

ü      Митнически агент

ü      Самолетна спедиция

ü      Комплекти и контейнеризирани товари по шосе, железница и море

ü      Комбинирани транспорти

ü      Пакетиране

ü      Застрахователни услуги

 

В дружеството действа система за управление на качеството ИСО 9001 : 2000 г., сертифицирана от Lloyds Register Quality Assurance.

 

Разработва собствени програми за спедиторска и складова дейност.

 

Съучредител на Националното сдружение на българските спедитори

Индивидуален член на ФИАТА

Член на АЕБТРИ

Карго агент на ИАТА

Член на Българската търговско-промишлена палата

 

Застраховка “Отговорност на спедитора” покрива всички дейности на дружеството.

 

“Скорпион Шипинг” ООД работи изключително на база Общите спедиторски условия на Националното сдружение на българските спедитори.

 

 

 

ОФИСИ

 

Централен офис:    ул. “Бачо Киро” 23, София 1000

                                   тел.     + 359 2 9801632

                                               + 359 2 9801633

                                   факс   + 359 2 9801631

                                   e-mail: headoffice@scorpion-shipping.net

                                  

Групажен офис и митнически склад:

                                   ул. “Първа българска армия” 18, София 1220

тел.    + 359 2 9262700

                                   факс   + 359 2 9310826

                                   e-mail: groupage@scorpion-shipping.net

 

Самолетна спедиция:

 

Летище София, блок 1, вход 2, етаж 2

тел.     + 359 2 9459022

факс   + 359 2 9459259

e-mail: aircargo@scorpion-shipping.net

                                   SITA: SFSSXH

 

 

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС - КОМБИНИРАНИ ПРЕВОЗИ, ТРАНСПОРТНИ ПРОЕКТИ, КОМПЛЕКТНИ ТОВАРИ, ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ

 

ü      Доставки по цял свят с автомобили, железница, кораби и самолети

 

ü      Комбинирани транспортни технологии

ü      Превози с контейнери

ü      Транспортни проекти / Комплектни доставки

ü      Специфични операции в свободни безмитни зони

ü      Превоз на извънгабаритни / тежки товари

 

           

ЕКИП:

 

Юрий Шиваров - заместник управител, ползува английски и руски език

e-mail: shivarov@scorpion-shipping.net

 

Бисер Блажев - директор, ползува английски и руски език

e-mail: bblajev@scorpion-shipping.net

Данаил Ангелов- ползува немски и английски език

e-mail: dangelov@scorpion-shipping.net

 

Телефони:      980 16 32        (7 линии)

                        91 055             (7 линии)

Телефакс:      980 16 31

e-mail: headoffice@scorpion-shipping.net

 

ГРУПАЖЕН ОФИС И СКЛАД ПОД МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - ГРУПАЖНИ ЛИНИИ, СКЛАДОВИ И МИТНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 

Международни групажни линии съвместно с оператори на митнически складове и транспортни мрежи за доставки до краен получател в съответните държави.

 

Цялостно логистично обслужване на производството и износа на конфекция на закачалки от 1992 година. Специализирано складово оборудване за конфекция на закачалки. Експресни доставки на различни по обем партиди конфекция с най-модерни голямообемни специализирани автомобили.

 

Митническо складиране на фармацевтични продукти в лицензиран склад с контролиран температурен режим.

 

Транспортно-спедиторски терминал на 17 000 кв.м. Монолитни складови халета на 9 000 кв.м с вентилация и отопление, електронни системи за пожароизвестяване и охрана. Разположен в северната индустриална зона на София, с бърз достъп до международен път Е 80 (Европа – Турция) и Е 79 (Европа – Гърция). Митническа служба и банков офис на територията на терминала.

 

Специализирани складови секции за:

ü      фармацевтични продукти с контролиран температурен режим

ü      конфекция на закачалки

ü      високотехнологично оборудване

ü      опасни товари

ü      колесна техника.

 

Сертификат за складиране на хранителни продукти.

 

26 нивоизравнителни рампи, 12 от които хидравлични - производство на “ХАФА” – Германия, както и модерно подемно-транспортно оборудване дават възможност за обработка на до 150 товарни автомобила дневно.

Модерна програма за следене движението на складовата наличност – собствена разработка.

 

Обща гаранция режим транзит.

 

Експресна доставка на пратки от склада до получатели в цялата страна; консолидиране на групажни пратки за износ.

 

Митническо агентство и представителство.

 

ЕКИП:

 

Хрисим Башев - заместник управител, ползува немски и турски език

Email:  bbashev@scorpion-shipping.net               Тел.: 9262 719

Благой Кацаров - началниик склад под митнически надзор, руски език

Email:  bkatzarov@scorpion-shipping.net            Тел.: 9262 725

 

 

Направление "Германия, Австрия

 

Константин Драмов - немски, английски

Email:  kdramov@scorpion-shipping.net               Тел.: 9262 704

Велина Думанова -  руски и английски език

E-mail:            vdumanova@scorpion-shipping.net                      Тел.: 9262 707

Борислав Найденов – английски, руски

Email:  bnaidenov@scorpion-shipping.net                        Тел.: 9262 721

Лилия Благоева – френски, английски

Email:  lblagoeva@scorpion-shipping.net             Тел.: 9262 711

 

Направление " Бенелюкс

 

Стефан Маринков – английски, руски

Email:  smarinkov@scorpion-shipping.net             Тел.: 9262 717

Бисер Темнялов - английски

Email:  btemnqlov@scorpion-shipping.net                        Тел.: 9262 718

Теодора Петкова - английски

Email:  tpetkova@scorpion-shipping.net               Тел.: 9262 708

 

Направление “Италия

 

Димитър Илиев - английски, руски

Email:  diliev@scorpion-shipping.net                   Тел.: 9262 716

Евгин Исмаил- италиански, турски            Тел.: 9262 742

Email: eismail@scorpion-shipping.net

 

 

Направление "Франция, Испания

 

Стоян Кандев - френски, руски

Email:  skandev@scorpion-shipping.net               Тел.: 9262 712

Нели Николова – испански, английски

Email:  nnikolova@scorpion-shipping.net             Тел.: 9262 706

Александър Данаилов -френски,английски

Email:adanailov@scorpion-shipping.net

                Тел.: 9262 749

Антония Токмакчиева – френски

Email:  atokmakchieva@scorpion-shipping.net       Тел.: 9262 709

 

Направление "Англия"

 

Александър Шиваров –  немски, английски и руски език

Email:  ashivarov&scorpion-shipping.net              Тел.: 9262 743

 

Направление “Митническо складиране, митническо представителство

 

Иво Балджиев -  английски, руски

Email:  ibaldjiev@scorpion-shipping.net               Тел.: 9262 741

Ваня Христова – английски, руски

Email:  vhristova@scorpion-shipping.net              Тел.: 9262 724

Недялко Недялков - английски,персийски

Email:  nnedelkov@scorpion-shipping.net            Тел.: 9262 714

Красимира Ташева- немски език                          

Email:  ktasheva@scorpion-shipping.net              Тел.: 9262 748

 

 

ОФИС САМОЛЕТНА СПЕДИЦИЯ

 

Карго агент на ИАТА.

Международни самолетни превози по цял свят. Спедиторска обработка и транспорт на всякакви стоки: генерални товари, лесноразваляеми стоки, живи животни, лични вещи, ценни пратки...

 

Пълно логистично и митническо обслужване, митническо складиране, експресна доставка от митнически склад до получатели в страната, товарене от всеки пункт в България и превоз до летище София.

 

Митнически склад на летище София.

 

Висококвалифициран опитен персонал, притежаващ дипломи на ИАТА.

 

ЕКИП:

 

Галя Георгиева - внос, ползува английски и испански език

Email:  ggeorgieva@scorpion-shipping.net              

Снежана Ангелова – износ, ползува руски език

Email:  sangelova@scorpion-shipping.net

Веска Николова – износ, ползува английски и руски език

Email:  vnikolova@scorpion-shipping.net

Мила Георгиева – внос- ползува английски език

Email:  mgeorgieva@scorpion-shipping.net          

Илияна Данчева- износ- ползува английски език

Email:  idancheva@scorpion-shipping.net           

Телефони:      945 90 22

Телефакс:      945 92 59

e-mail: aircargo@scorpion-shipping.net

 

 

МОРСКИ ПРЕВОЗИ

 

Пейчо Пейчев  -Управител                         Тел.: 9262 740

 

Юрий Шиваров- Зам.Управител                Тел.: 980 16 32

 

Хрисим Башев- Зам.Управител                 Тел.: 9262 719

Careerdays.bg