Arco Real Estate

Компания

Arco Real Estate е агенция за недвижими имоти, която оперира в България от 2006 г. и предлага широка гама от брокерски, оценителски и консултантски услуги на пазара. Arco Real Estate съдейства в целия процес по покупка или продажба на недвижими имоти. Нашите контакти и добре изградени отношения с водещи фирми в различни области ни дават възможност да предоставяме професионална помощ при избор на финансиране на избрания от клиентите имот, при ремонт или избор на довършителни работи, обзавеждане според личните предпочитания на клиентите и пренасяне на вещи на клиентите. Нашето желание е да помогнем така, че процесът по избор на нов дом да бъде максимално улеснен и безпроблемен.

Ценности на компанията

Мисията на Arco Real Estate е да бъде всеобхватен и ценен партньор при взимането на решения в областта на недвижимите имоти.

Основни принципи

  • Партньорство – нашият клиент е наш партньор. Ние работим заедно.
  • Надеждност – ние сме сигурен, отговорен и честен партньор.
  • Професионализъм – ние гарантираме качеството на предоставяните от нас услуги.
  • Грижа – ние зачитаме личното отношение към нашите клиенти.
  • Отговорност – ние спазваме нашите обещания.

Arco Real Estate е пълноправен член на Националното Сдружение за Недвижими Имоти (НСНИ) - представителнaта браншова организация на брокерите на недвижими имоти в България. Всички брокери са сертифицирани съгласно наредба № 21 от 09.01.2012г. за придобиване на квалификационна степен по професията "Брокер", към МОН. 

VCD