Ви Джи Еф ООД

Компания

„Ви Джи Еф” ООД е специализирана фирма в областта на консултациите, доставките и инженеринга в няколко основни направления:

  • Системи за инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
  • Системи за ландшафтно проектиране, озеленяване и земеделие;
  • Хидроизолационни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;
  • Интегрирани соларни системи за скатни и плоски покриви.

VCD