Изи Асет Мениджмънт АД (Изи Кредит)

www.easycredit.bg над 300 служителя

Компания

Изи Асет Мениджмънт АД (Изи Кредит) е част от Мениджмънт Файненшъл Груп АД (МФГ), което обединява водещи компании, специализирани в предоставянето на небанкови финансови услуги. Компанията стартира своята дейност през 2005 г. и към днешна дата има развитата търговска структура, която представлява мрежа от над 200 офиса с повече от 4500 служители и сътрудници, с помощта на които се покриват множество населени места и така се осигурява достъп до финансовите ѝ услуги от почти всяка точка в България.

Компанията е узряла и стабилна и една от основните цели пред нас е успешно развитие и разрастване на международните пазари. В момента бизнес моделът ни работи успешно в държави като Румъния, Полша Мексико, Русия, Северна Македония и Украйна.

Компанията подкрепя развитието и желанията на служителите. Основната цел е всеки човек да бъде дългосрочно част от компанията, затова и разполагаме с разнообразни и индивидуално разработени програми за развитие. Обикновено гледаме навътре сред нас и даваме възможност на всеки да опита и развие професионалните си компетенции в различни сфери.

Ако е нужно да се облече в пример, когато обявяваме вътрешен подбор за релокиране в друга държава, избраните кандидати преминават през дълъг процес на подготовка за всичко, което предстои, за да могат да посрещнат спокойно и уверено предизвикателствата, които се изправят пред тях, като същевременно разчитат на подкрепата на всички екипи от различните сфери, за да могат да поемат напред и успешно да развиват и управляват бизнеса в новата и динамична обстановка, която всяка друга държава разкрива пред тях.

Обяви

В момента няма отворени позиции

Дейност

Сред нас има хора, които са част от компанията от самото ѝ начало и са истински пример за това как може да тръгнеш от всяко ниво и да стигнеш до самия ѝ връх. Ценим новаторското мислене, стремим се да пазим в себе си детското любопитство и енергията на младостта, които ни дават силите и свободата да експериментираме, да предизвикваме както себе си, така и статуквото, да черпим от света най-доброто през най-новите практики в индустрията ни и да развиваме собствените си такива. Много от бизнес проектите ни са зародени като идеи от наши колеги и са реализирани и доведени до успешни начинания именно от тях. 

За нас водещи ценности са човечността, новаторството и отговорността. Работим открито в среда на близост, признание и доверие, като ни ръководи отговорността към хората - колеги, партньори, клиенти и средата, в която живеем и която ни заобикаля.

Продуктите ни са съобразени изцяло с персоналните желания и потребности на нашите клиенти като Изи Кредит, Кредит Пенсионер, Easy Month и Easy Max. Изключителен партньор на Изи Кредит е и Български пощи, които допринасят за достъпността на продуктите на компанията в над 2900 пощенски клона.

Ориентирани сме към дигитализация на бизнес процесите и клиентското преживяване. За плавния преход на нашите клиенти от офлайн към 100% онлайн използваме различни фиджитъл модели, които предлагат микс от най-доброто от двата свята. Постоянно въвеждаме подобни решения, които помагат на клиентите ни да добият увереност в новите технологии, като предлагаме възможности за изцяло онлайн живот на клиентите, включително дигитално подписване на документи, което, освен че задава бързина и удобство, пести и екологичен ресурс, без да пренебрегваме нуждата на някои от тях от физически контакт. Работим върху ъпгрейда на мобилното приложение, което ползват кредитните ни консултанти, които използват в работата си модерни софтуерни и хардуерни решения. Работим и върху know-your-customer (KYC) процеси, които са напълно непознати за България, както и разработваме собствена AML/CFT платформа, която е цялостно решение за всички дружества в групата компании нa Мениджмънт Файненшъл Груп АД (МФГ), от която сме част. 

Допълнителни придобивки

Корпоративна култура

Празнуване на рожден ден на ИАМ АД в цялата страна.

Провеждане на ежегодна търговска конференция.

Провеждане на Спартакиада.

Провеждане на тиймбилдинг в ЦО и на местно ниво в РО.

Организиране на благотворителен Коледен пазар.

В компанията съществува културен комитет, в който се обсъждат и реализират множество благотворителни инициативи, като например благотворителен маратон и директни дарения към различни НПО, тук слагаме линк към някои от последните реализирани дейности: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6905441847737401344

Изготвяме годишен календат с вътрешни и външни инициативи, включително и такива, свързани с геймификация, наградни фондове и др., една част от активностите са свързани и с по-големи празници като 1-ви, 3-ти и 8-ми март, Великден, Коледа и др.

Изготвяме и разпространяваме регулярно вътрешен вестник Изи Таймс.

Допълнителни преференции, съгласно политиките на Дружеството и условия по сключените ТД и ГД: 

пакет Добре дошъл, кампания за отличаване на дългогодишни служители, комплимент за щастливо събитие: при сключване на брак, раждане на дете, пенсиониране, специални условия при използване на банкови и продукти, собственост на компанията, вътрешни и външни събития, инициативи и обучения, индивидуални външни обучения, съгласно идентифицирани нужди, служебен компютър/лаптоп и телефон, служебен автомобил, съгласно вътрешни процедури, вътрешен комитет и инициативи, свързани с корпоративна социална отговорност, индивидуални планове за развитие, релакс стая в Централен офис с медицинско оборудване за биорезонанс и сегментен анализ, осигурени напитки и плодове. 

Екип

Офис

Офис снимки

Офис удобства и придобивки

Работно пространство

Кандидатстване

Изготвянето, очакванията и изискванията при различните подбори са специфични и трудно биха могли да се обединят под обща форма, тъй като квалификациите са предварително дефинирани и освен ключовите характеристики като опит, образование, умения и компетенции (меки и твърди) обикновено тежест имат и съображенията относно вписването в корпоративната среда и съответните екипи, и преки взаимодействия извън екипа (колеги и клиенти).

В компанията се провеждат вътрешни, външни и тип асесмънт център подбори. Стъпките са различни за всяка позиция, но ако можем да обобщим, процесът стартира със заявка за подбор, като следват срещи и комуникация за оформяне на профил и получаване на цялостна информация. 

Следващите действия са свързани с оформяне и одобрение на визии и съдържание на самата обява и избор на канали за публикация. Следват първоначална селекция и комуникация с участниците в съответния подбор. Стараем се да олекотим процеса, където е възможно като формираме и разделяме на два етапа. 

Първоначално провеждаме опознавателна среща с избраните кандидати. Вторият етап е финална среща, в която запознаваме кандидатите с ръководителя. Основните изисквания като документация е да фигурира актуално CV,в повечето процеси това е достатъчно, тъй като интервютата, които провеждаме са полустриктурирани и компетентностни. Стараем се при първа среща да стартираме ние с кратко обяснение за процеса по подбор, какво да очаква кандидата, както и да разкажем за компанията преди да влезем в обхвата и функциите на позицията, като така да предразположим кандидата, за да може да успокои и намали първоначалния стрес. 

Обикновено сроковете за обратна връзка между етапите са в рамките на една седмица, като винаги апелираме, ако е нужно по-бързо да го направим, кандидатите да се свържат с нас, за да реагираме.

Интервю

Повечето компоненти са изброени по-горе, като цяло сме привърженици на полуструктуриран и компетентностен модел на работа. В компанията, разбира се, има разнообразни варианти, провеждаме стажантски програми, STAR интервюта, организираме и групово оценяване (асесмънт център). Стараем се да олекотим подборите и да съкращаваме максимално етапите, в повечето случаи успяваме да ги разделим на две отделни сесии с продължителност около час, час и половина. За различните подбори и нужди провеждаме присъствени, телефонни, дистанционни видео срещи, но когато е необходимо, усложняваме. 

Един по-специфичен подбор може да се раздели на три и повече етапа, като обикновено след опознавателна среща, се провежда следваща за оценяване на различни компетенции и квалификация, например може да включим тест (или разговор) за определяне на знанията и/или езикова квалификация, математико-логически задачи, казуси, презентации по предварително зададени теми, използваме и валидирани психологически тестове или iprofile анализ, когато е необходимо.

Най-сложните подбори са тези, свързани с групово оценяване. Подготовката е изисква цялостно планиране като започнем от логистичната част и стигнем до разработването на специфични теми, казуси, групови и индивудални срещи, разпределяне в екипи и т.н. Такова събитие обикновено включва над десет човека участници, комисия, модератор и протича с интензивна програма в рамките на няколко дни.

Служителите споделят

Виртуален ментор

JobTiger Banner
JobTiger Banner