Holland Hires OOD / Холанд Хайърс ООД

Компания

Холанд Хайърс предлага портал за висококвалифицирани специалисти с университетско образование, които биха желали да продължат своята кариера в Холандия. Ние работим с отговорни партньори, свързани с високотехнологични компании в Холандия. Освен това, Холанд Хайърс предлага набиране на кадри за бързо развиващи се сектори като възобновяема енергия, екологичен бизнес и опазване на околната среда.

VCD