Act Logistics
www.act-logistics.com 50 - 300 служителя

Компания

Акт Лоджистик” АД е водеща компания в сферата на спедицията и логистиката. Нашият екип е изграден от професионалисти, които благодарение на своите умения, опит  и езикови познания, могат да отговорят на потребностите на клиентите чрез подходящи и оптимизирани решения за техния бизнес. 

"Акт Лоджистик" АД предлага транспорт от и до всички европейски страни и пълно логистично обслужване на територията на България.

VCD