ВЕЦ СВОГЕ ООД
www.vezsvoghe.com 10 - 20 служителя

Съвместния проект на Petrolvilla и Община Своге предвижда изграждането на девет руслови МВЕЦ по поречието на река Искър, разположени между селата Томпсън и Габровница. Каскадата ще бъде реализирана от смесеното дружество „ВЕЦ Своге” ООД, акционери в което са Община Своге и Петролвилла България ООД-дъщерна фирма на италианската Petrolvilla Group.
Реализирането на каскадата е съобразено с дългосрочната енергийна политика на България и приоритетите на Европейския съюз за рационално използване на възобновяеми енергийн и източници.
В момента е започнало реализирането на първия етап - строителството на МВЕЦ „Лакатник” и МВЕЦ „Свражен” което трябва да приключи до август 2008 година.

HRW 2019