ИНФОНОТАРИ ЕАД

Компания

ИНФОНОТАРИ ЕАД е част от Датамакс систем холдинг АД, в който към момента работят над 200 човека. Централата на холдинга се намира в центъра на гр.София, а регионалните офиси присъстват в почти всеки град в България. Компанията ИНФОНОТАРИ ЕАД е водещ квалифициран доставчик на удостоверителни услуги от 2005 г. и предлага публични услуги по издаване и управление на удостоверения за квалифициран електронен подпис, квалифициран електронен печат, квалифицирано удостоверяване на време и други.
Компанията разработва и предоставя и информационни приложения в областта на информационната сигурност, подписване и валидиране на електронни документи, електронна препоръчана поща и др.

VCD