Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

София www.chrdri.net 10 - 20 служителя

Компания

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) е второстепенен разпоредител с бюджети към министерството на труда и социалната политика, чиято дейност е насочена към организирането и провеждането  обучителни курсове за придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица, обучителни инициативи за държавната администрация и други дейности в сферата на обучението за възрастни.

VCD