НОРД АД

NORD извърщва ремонт и поддръжка на специализирано оборудване за химията, кораборемонта, добивната промишленост и селското стопанство.

Разполагаме с високо квалифицирани специалисти и екипи с голям производствен опит.

Zaplatomer.bg