НОРД АД
Варна www.nord.bg

КомпанияНОРД АД - нестандартно оборудване и ремонтна дейност. 


НОРД АД извърщва ремонт и поддръжка на специализирано оборудване за химията, кораборемонта, добивната промишленост и селското стопанство.


Разполагаме с високо квалифицирани специалисти и екипи с голям производствен опит.


VCD