НИКАНОР ООД

Компания

Фирма “НИКАНОР” ООД  е създадена през 2002 г. с предмет на дейност управление и развитие на човешките ресурси, като акцентира върху психологическа оценка на човешките ресурси в отделни корпорации и фирми, изготвя психологически профили, извършва подбор на ръководни и изпълнителски кадри за фирми,  провежда организационно консултиране и обучения.

Към “НИКАНОР” ООД е лицензиран център за професионално обучение, който обучава специалисти по 35 професии от сферата на туризъм , икономика и охрана.

VCD