ЦЕНТРОМЕТ АД
Благоевград 50 - 300 служителя

“Центромет” АД - Враца е създаден през 1977 г. като научно-производствено предприятие с предмет на дейност – извършване на научно-приложни изследвания, разработване, експериментиране и внедряване на конструктивни и технологични разработки и технологии за производство на изделия по метода на центробежното леене.

В “Центромет” до 1989 г. бяха създадени мощности за производство на изделия за химическата промишленост,  цилиндрови втулки за двигатели “Перкинс”,  валци за металургичната промишленост,  специални цилиндри за промивни помпи за минната промишленост и геоложките проучвания, центробежно лети изделия от цветни метали и изделия със специално предназначение.

Във връзка с протичащите структурни промени в България след 1989 г. дружеството се преориентира в производство и реализация на специални изделия предимно за Европейския пазар, изразяващи се в общи линии в:


тръби за реформингови инсталации и други изделия за химическата промишленост,
цилиндрови втулки за корабни двигатели,
биметални изделия, валци за керамичната промишленост,
пещни ролки,
двуслойни валци за хранително-вкусовата промишленост
Основният метод за производство е центробежно леене в метални форми с хоризонтална и вертикална ос на въртене.

Центромет АД няма конкурентни фирми на Балканския полуостров.  Продукцията, която се произвежда е със специфичен характер и за всеки клиент се изработва по технически условия и документация на клиента, като в повечето случаи се изисква сертифициране от Lloyd’s и TÜV.

Високото качество на продуктите се обезпечава чрез извършване на лабораторни анализи на химическия състав, структурата на материала и контрол на механичните показатели на материалите.

Дружеството притежава следните сертификати:
 
- ISO 9001:2000 издаден от Lloyd's Register Quality Assurance
- продуктови сертификати от Lloyd's като производител на: сферографитен чугун, сив чугун, въглеродни стомани, неръждаеми и аустенитни стомани
- сертификат от TUV като производител на съдове под налягане съгласно European Directive 97/23/EC
- сертификат от TUV съгласно AD-Merkblatt W0
- сертификат за производство на специална продукция

Zaplatomer.bg