Лирекс.ком

Компания

Дружествата от групата Лирекс.ком (Лирекс БГ, Лирекс БС, Лирекс Хай Тех, Лирекс Скопие) са водещи в областта на информационните и комуникационни технологии. Предлагат консултантски и аутсорсинг услуги, цялостно проектиране, изграждане и поддържане на ИКТ решения и системи. Също така предлагат и поддържат софтуер, компютърно, мрежово и офис оборудване.

Всяко дружество от групата Лирекс.ком е специализирано в определено направление.

Лирекс БГ е насочено към сектора на отбраната и вътрешната сигурност, реализира поръчки, изискващи специални мерки за сигурност.

Лирекс БС е насочено към удовлетворяване на високите изисквания и конкретните потребности на корпоративните клиенти. Компанията предлага консултантски услуги и интегрирани информационни и комуникационни решения, съобразени със специфичните цели и нужди на клиента. Лирекс БС има опит и в осъществяването на аутсорсинг – един от най-успешните бизнес методи за оптимизация на дейността на държавната администрация и корпоративните клиенти.

Лирекс Хай Тех осъществява продажба и доставка на компютърно, комуникационно и мрежово оборудване, офис техника и консумативи, аудио-визуална техника и софтуер. Лирекс Хай Тех предлага компетентно обслужване и осигурява поддръжка и ремонт на предлаганите продукти в сервизните си центрове в страната.

Лирекс Скопие – предлага всички услуги от портфолиото на дружествата от групата Лирекс.ком на територията на Република Македония.

Компанията има знанията и опита, необходими за превръщането на съвременните информационни и комуникационни технологии в успешни бизнес решения.

Екипът се състои от висококвалифицирани специалисти по управление на проекти, консултанти, проектанти, програмисти и сервизни инженери, които подпомагат клиентите при вземането на най-добрите решения за изграждане, поддръжка и развитие на ИТ технологиите и организацията.

Благодарение на сериозните инвестиции в образованието и развитието на персонала, в компанията работят едни от най-добрите ИТ професионалисти в страната, с над 500 сертификата по програми на наши партньори и световни платформи и стандарти, като Unix, ITIL и др.

 

VCD