Application Software Systems Ltd.

Sofia applss.com 20 - 50 служителя

Application Software Systems Ltd.
Ей.Ес.Ес.ООД

София, ул.Петър Митов бл.2 вх.В ап.41
тел. 846-88-85, 846-50-06, 943 40 32, 943-40-56;
http://www.applss.com;
 e-mail:
n_melamed@applss

Ей.Ес.Ес.ООД е българска софтуерна компания, основана през 1993 г. от трима професионални програмисти. В момента е просперираща фирма с над 25 души персонал.

Фирмата се занимава:
- с разработка, инсталация и поддръжка на софтуерни продукти, разработени от Ей.Ес.Ес. ООД;
- консултантски услуги.

Клиентите на Ей.Ес.Ес.ООД са големи български дистрибутори на лекарствени средства, производствени предприятия и търговски фирми.

Софтуерните разработки на Ей.Ес.Ес.ООД са:

  • ERP система, включваща следните модули:

- Финансово счетоводство;
- Управление на доставки;
- Управление на склад;
- Управление на продажби;
- Готова продукция и себестойност
- Производство;
- Маркетинг;
- ТРЗ и Кадри.

  • Складова програма за автоматизация на аптеки;
  • Интернет приложения:

- Решения за Е-финанси и Е-търговия – обработка на фактури, обработка на плащания, защита на данни;
- Разработка на компоненти;
- Всички видове Internet/Intranet приложения, базирани на Windows платформи.

Компанията се интересува от приложение на най-съвременни високотехнологични софтуерни решения в разработвани от нея програмни системи. Екипът от програмисти и специалисти по внедряване са висококвалифицирани и добре мотивирани. Нееднократно са доказали отлично качество и професионализъм във внедряване на разработени от Ей.Ес.Ес.ООД софтуерни продукти.

Платформи:
Windows 2000/NT, Windows DNA, Information Services, COM/COM+.

Бази данни:
MS SQL Server 2000,7.0, 6.5, ORACLE 8.0 8.i, desktop databases.

Езици за програмиране/Инструментариум за разработка/Технологии:
Visual C++, Visual Basic, ASP application development, C++/C, ADO, ODBC, HTML,  JavaScript, VB Script, XML.

Careerdays.bg