Биомашиностроене АД

Компания

БИОМАШИНОСТРОЕНЕ АД е водеща фирма в областта на производство на оборудване за хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметична промишленост.
Фирмата е сертифицирана по ISO 9001: 2000 и притежава сертификат за проектиране и  производство на съдове под налягане по Новата Европейска Директива за съдове под налягане (PED).
Фирмата изнася 90 % от продукцията си за най-големите компании в света в сектор хранително-вкусова промишленост.

VCD