Ей И Ес Марица Изток 1 Сървисиз ЕООД

aes.com 50 - 300 служителя

Ей И Ес е една от най-големите световни енергийни компании, с постъпления от 16 милиарда долара за 2008г. Компанията оперира в 29 страни на пет континента, като нейните енергоснабдителни и разпределителни предприятия разполагат с капацитет да обслужват потребностите от електрическа енергия на 100 млн. души по целия свят.

Ей И Ес е водеща в дейността по предоставяне на енергия по безопасен и отговорен начин, като се стреми постоянно да подобрява екологичните показатели на дейността си. В близост до Гълъбово компанията изгражда и подготвя експлоатацията на най-голямата нова ТЕЦ в България и региона – „Ей И Ес Гълъбово”.
 

HRW 2019