Бестимекс ООД

Компания

Търговска фирма за високотехнологични строителни и индустриални продукти , представяйки на пазара продукти на мултинационални компании , като Sabic , Akzo Nobel , Bayer , Bostik Findley , Polynt , Owens Corning , Rohling и много други . Фирмата покрива страната чрез 8 офиса и складове в по-големите градове.

VCD