АБ Николов & Николов - архитекти ООД

10 - 20 служителя

АБ Николов & Николов – архитекти ООД е проектантско бюро, основано през 1991 г. от двама архитекти – баща и син – арх. Павел Николов и арх. Илиян Николов. В бюрото е акумулиран вече 85-годишен проектантски опит (от 1922 – годината на основаване на първото фамилно проектантско бюро от арх. инж. Илия Николов). Основна дейност на дружеството е разработване на инвестиционни проекти за обекти на гражданското строителство, ситуирани основно в София. Актуално за момента е разработването на проекти за следните по-значителни обекти: 

- Сграда Ропотамо Плаза – многофункционален комплекс разположен на бул. Цариградско шосе, площ над 30 000 кв.м. развита на 30 етажа, 
- Комплекс Сан Стефано Плаза – многофункционален комплекс на ул. Сан Стефано и ул. Шейново, площ над 55 000 кв.м., 
- Хотел Шератон – София – цялостна реконструкция и надстрояване на сградата, разположен в Центъра на София, площ над 22 000 кв.м. 

В последните няколко години по проекти на бюрото са реализирани следните по-големи обекти – Автосалон Нисан/Рено на бул. Вапцаров, София, жилищна сграда на бул. България, между бул. Г. Делчев и бул. Каблешков, София (с площ над 13 000 кв.м.), частични реконструкции на сградата на Народното събрание – София.

Zaplatomer.bg