Телепол ЕООД

Компания

Ние сме българска компания в областта на услугите, предлагаща надеждна и качествена защита на личността и имуществото й. Чрез създаване и използване на високи технологии и съвременни технически решения, ние гарантираме сигурност на нашите клиенти. Нашия стремеж е към непрекъснато развитие и усъвършенстване при максимална удовлетвореност на клиента.

 

Най – значимият капитал и конкурентно предимство на нашата компания са хората. Техния висок професионализъм, способността им да вземат бързо правилни решения и да действат ефективно при сложни обстоятелства, са гаранция за качеството на предлаганите от нас услуги. Водейки се от принципа “печеля – печелиш”, ние се стремим да бъдем надежден партньор на своите клиенти и да задоволяваме техните потребности.

 

Движещ мотив в ТЕЛЕПОЛ е разширяване на пазарния ни дял в охранителния бизнес на територията на страната и Европа, в дух на лоялната конкуренция и постоянни иновации. Израз на ориентацията ни към Европейските ценности е стремежа на компанията да изгражда пазарни отношения със клиентите и доставчиците си.

 

Целите, които сме си поставили са

 

· Да формираме корпоративна политика в компанията.

· Да създадем условия за пълна реализация на всеки член на компанията.

· Да изградим пазарни отношения в компанията.

· Да развиваме и усъвършенстваме компанията при максимална. удовлетвореност на клиентите.

· Да изградим политика на компанията ориентирана към клиента.

· Да формираме целенасочена политика към изграждане на положителен имидж на компанията в обществото.

 

Днес ние правим това, което другите ще правят утре!

VCD