CRS България

Компания

УСТОИ-МИКРОКРЕДИТИРАНЕ

УСТОИ е програма за микрофинансиране на CRS и се осъществява с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (USAID). Устои предлага нетрадиционна форма на кредитиране на малкия бизнес, която работи успешно повече от три години.

Мисия
Мисията на УСТОИ е да подпомогне развитието на малкия бизнес в България чрез предоставяне на предприемачите бърз и постоянен достъп до финансови услуги с цел разширяване на дейността и повишаване на доходите им, като същевременно стимулира изграждане на отношения на партньорство и взаимопомощ между тях.

Дейност и развитие
Програма УСТОИ работи на регионален принцип като обслужва микропредприемачи, живеещи и работещи в съответния регион чрез местен офис. В момента УСТОИ има централен офис в София и офиси за работа с клиенти в 9 града в страната, които обслужват и околните населени места.

УСТОИ е насочена към най-малките платежоспособни предприемачи, които обикновено нямат достъп до банковите кредити. Това са хора с действащ бизнес, най-често под формата на ЕТ, с материални активи около 10 000 лева и персонал до 3 души. С приоритет се финансират жените със собствен или семеен бизнес, с цел стимулиране на женското предприемачество.

Кредитите, които се отпускат по програмата са малки и краткосрочни и са предназначени за оборотен капитал. Процедурата е максимално опростена и бърза. Не се изисква материално обезпечение на кредитите. УСТОИ дава възможност на предприемачите за постоянен достъп до финансови средства, като след всеки успешно погасен кредит могат да кандидатстват за нова, по-голяма сума.

Постижения
Към 31 март 2003 г. предприемачите с активни кредити в УСТОИ са 3 204. От 1999 г. насам програмата е отпуснала над 10 000 микрокредита на обща стойност над 5,8 милиона щатски долара.

Бъдещи планове
Най-малко 5 нови клона ще бъдат открити заедно с продължаващия растеж на съществуващите вече 5 национални клона. По този начин УСТОИ ще бъде представена във всеки регион на страната и ще стане национален източник на финансови услуги за дребния бизнес.

 

VCD