Валениус Вилхeлмзен Лоджистикс

Ние сме предприятие, предоставящо международни услуги в областта на автомобилната ивдустрия. Наши клиенти са всички известни производители и вносители на автомобили,  дружества за автомобили под наем, лизингови дружества и търговци на автомобили. Като дъщерно дружество на Валениус Вилхелмзен Лоджистикс АС, Осло, ние принадлежим към най-големите предприятия в областта на автомобилната логистика в света.

Zaplatomer.bg