Колеж по телекомуникации и пощи

50 - 300 служителя

Колежът по телекомуникации и пощи  е самостоятелно държавно висше училище. Колежът е основан като Държавно телеграфопощенско училище през 1923 година, с решение на XIX-тото Обикновено Народно събрание. През 1948 година с закон, приет от  VI-тото Велико Народно събрание училището се трансформира в Държавен телеграфопощенски институт. През 1954 година наименованието е променено на Полувисш институт по съобщенията. Тридесет и осмото народно събрание с Решение от 17 юли 1997 година преобразувя Полувисшия институт по съобщенията в Колеж по телекомуникации и пощи.

Колежът дава образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР ПО ...

Колежът по телекомуникации и пощи предлага обучение по следните специалности:

- ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ИНФОРМАТИКА

- ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

-  БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ

- МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАТИКА В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ

 

Zaplatomer.bg