AIG Life Bulgaria
София

American International Group навлиза на българския пазар през 1997 г., основавайки AIG Застрахователно и Презастрахователно Дружество. През 1998 г. AIG, чрез една от своите компании American Life Insurance Company (ALICO), се присъединява към консорциум, който закупува 86% от акциите на Българска Пощенска Банка. През 1999 г. със създава  на животозастрахователна компания AIG Life (Bulgaria).
AIG Life (Bulgaria) получава лиценз за извършване на животозастрахователна дейност на 17 Юни 1999 г., с одобрени от Дирекцията за Застрахователен Надзор 22 продукта. Предлаганите продукти са предназначени да осигурят различни спестовни възможности, едновременно с пълно покритие - живот и пълна трайна нетрудоспособност, предоставяйки финансова защита на хората и техните семейства.
AIG Life Bulgaria  предлага в момента пълна гама от продукти покриващи както индивидуални лица, така и коропоративни клиенти.
Чрез процес, базиран на установяване на нуждите от методично обучавани професионални застрахователни консултанти, индивидуалните програми са главно спестовни продукти от различен вид, комбинирани с покрития живот и злополука.
На корпоративните клиенти се предлагат специални групови животозастрахователни и групови пенсионни планове, заедно с пълна система за административно управление и ръководство на продажбите.
И накрая, предлагат се специални продукти, предназначени за клиентите на банките – кредитополучатели и банкови вложители.
В компанията сега работят над 250 професионални застрахователни консултанти. Към момента AIG Life Bulgaria има четири агентски офиса в София и два представителни офиса в Варна и Пловдив, като плановете са продължително разрастване на територията на цяла България.

Careerdays.bg