Агенция за временна заетост ЕООД

10 - 20 служителя

Хюман Пауър - Агенция за временна заетост осигурява работа на хора с различна квалификация в България и в Европейския съюз. Хюман Пауър предоставя необходимия персонал на своите клиенти на временна и почасова заетост. Работата с широк спектър и огромен брой клиентски запитвания ни дава възможност да предложим различни възможности на хората, които искат да разширят професионалния си опит и квалификация и да усъвършенстват съчетанието между заетост и доходи. Целта ни е да съвместим клиентските запитвания с техните желания и възможности. Ако се налага допълнителна квалификация или предварителна подготовка, в това число езикова, Хюман Пауър може да помогне. Ние повишаваме мобилността в рамките на ЕС, а заедно с това и цената на труда. Хюман Пауър не е посредник , а работодател и се грижи за социалните и здравни осигуровки на служителите си. Компанията разполага със семейни програми за лоялните си служители и широк кръг от допълнителни услуги. За разлика от други агенции и трудови посредници, ангажиментът на Хюман Пауър не завършва, а започва, когато сключим трудов договор с кандидата за работа. Този ангажимент продължава и след отделния контракт с наши клиенти. Всяка година значителен процент служители на Хюман Пауър се очаква да преминат на постоянни договори с компании, в които са били временно заети. Така шансовете за постоянна работа и разнообразие на избора растат. Услугите на Хюман Пауър са безплатни за търсещите работа, след като компанията сключи договор с тях. Ние имаме пряк интерес хората да получавате максимално високо заплащане, да повишавате квалификацията си и своята подвижност . С Хюман Пауър, Агенция за временна заетост,  те получават свобода да избират и работят по най-подходящия за тях начин в България и в ЕС и да определят работното си време според своите предпочитания  и начин на живот. При нас могат да постъпят на основен или на втори трудов договор и да работят толкова часа, колкото желаят. По този начин се печели до 30% повече, отколкото при работата на пълен работен ден.
- При нас хората получават пълна здравна и съответстваща пенсионна осигуровка, дори да са заети 1 час месечно; работят толкова часа, за колкото им се плаща или получават толкова, за колкото време работят;
- Сами определят възнаграждението, което искат или което приемат да получават;
- Може реално да проверят дали работата или фирмата, която ги привлича, отговаря на очакванията им, без да рискуватат досегашната си, може би неудовлетворяваща ги, но сигурна длъжност;
- Ако са пенсионери, чрез програмата ни “Жизнен опит” могат да продължат активно да участват в обществения живот и да увеличат дохода си;
- Студентите, имат възможност не само да допълнят стипендията си, но и да натрупат стаж и активно да търсят реализация след дипломирането си;
- Ние даваме възможност за допълнителна работа в почивни и празнични дни.

Zaplatomer.bg