Мейнтек Сървиз ЕООД

Компания

Maintec е дъщерна компания на световния лидер в производтсвото на поточни линии за бутилиране KRONES AG. Фирмата е създадена с основна цел инсталиране на нови линии при клеинти, поддръжка, профилактика и преоборудване, както и отстраняване на повреди в аварийни ситуации. В отделни случаи предлагаме и извеждане от експлоатация на отделни машини или цели поточни линии, както и препозициониране на такива.
 
KRONES AG e лидер в прозводството на машини за пълнене и опаковане за питейната и хранително-вкусовата промишленост. Към тях се отнасят раздувни машини за производство на PET-бутилки, машини за почистване, пълнене и затваряне, машини за етикетиране и инспектиране, както и машини за опаковане и палетизиране.Тези машини са подложени на голямо натоварване в ежедневната им експлоатация. Осигуряването на постоянен сервиз и поддръжка е от изключително значение за постигане на високата производителност, която се очаква от производителите на напитки и хранителни продукти
 
Maintec разполага със сервизен персонал навсякъде по света. Нашите сътрудници се грижат за ефективността на съоръженията на клиента и оказват подкрепа при изпълнението на всички текущи задачи през целия експлоатационен период на съоръжението.
 

VCD