Хамилтън пипъл Сълушънс ООД

10 - 20 служителя

Хамилтън Пипъл Сълушънс ООД
Hamilton People Solutions Ltd

Търсите решения, свързани с управление на човешките ресурси и развитието им в бъдеще?

Ние от Хамилтън Пипъл Сълушънс ООД можем да помогнем да постигнете именно това.

Вярваме, че успехът зависи от приноса ни към Вас, нашите клиенти.

На специфичните Ви нужди и изисквания, отговаряме с гъвкави и индивидуални решения и услуги.

Екипът ни сe състои от консултанти с богат управленски и практически опит и таланти в областта на управление и развитие на човешките ресурси.

Разработваме и предоставяме услуги и цялостни решения по утвърдени международни професионални стандарти и водещи практики.

Сферата на услугите ни включва:

· Стратегическо и оперативно консултиране в областта на човешките ресурси – одити с препоръки за развитие, оптимизация и планове за действие;

· Планиране и бюджетиране на човешките ресурси – системи за управление на кариерата, създаване на центрове за оценка и развитие на служителите с потенциал;

· Изработване на лидерски компетентностни модели. Обучения за лидерски умения;

· Набиране, подбор и въвеждане на служителите.

Целта ни е да намираме подходящите хора, на правилното място, в очакваното време за удовлетворяване високите изисквания на нашите клиенти.

Подпомагаме и професионалната реализация на кандидатите за работа, съобразно техните стремежи за кариерно развитие;

· Изчисляване възнаграждения на персонала - аутсорсинг, изработване на системи и политики за заплащане и придобивки, бонусни системи, класификация на длъжностите;

· Управление на индивидуалното изпълнение на служителите – изработване на системи за годишна атестация, обучения на мениджмънта за успешното управление на системата;.

· Обучение и развитие на персонала;

· Администриране на персонала, безопасни и здравословни условия на труд –консултиране и аутсорсинг.

Zaplatomer.bg