СМ Инженеринг ООД
София www.smengineering.bg 20 - 50 служителя

Компания

“СМ Инженеринг” е дружество развиващо дейност в сферата нa услугите с оcновен предмет Инвестиционно проектиране.
Предлага тясно специализирани проектантски услуги по част Строителни конструкции на жилищни, обществени и административни сгради; вилни селища; търговски центрове; складови и производствени сгради и др.
Проектантският екип се състои от висококвалифицирани строителни инженери структурирани в две направления: стоманобетонни конструкции и стоманени конструкции. Към дружеството има асоциирани независими консултанти, притежаващи право за извършване на технически контрол в инвестиционното проектиране.

VCD