Бургаски свободен университет

Бургас

Компания

Кога е създаден Кариерният център?

Съгласно Закона за висшето образование и правилника за дейността на БСУ, през 2005 г. се създаде Студентски център за кариера и развитие към университета. Ръководител на този център е гл. ас.  д-р Юлия Йоргова.

 

Защо е необходим Кариерният център за студентите?

Студентският център за кариера и развитие е необходим на студентите, защото цели да предостави възможност за професионална реализация на студентите от БСУ и да ги свърже с техните бъдещи работодатели.

 

Какво могат да получат от СЦКР студентите?

 • Консултиране относно професионална ориентация;
 • Информация за свободни работни места, стажове и предстоящи събития;
 • Съдействие за търсене на работа и стаж;
 • Осигуряване на контакт между студенти и работодатели;
 • Реализация на семинари на работодателите;
 • Помощ при писане на CV, мотивационно писмо и препоръки при явяване на интервю.
   

Какво могат да получат работодателите от СЦКР?

 • Безплатно публикуване на обяви за свободни работни места и стаж;
 • Търсене на подходящ кандидат от каталог „Изявени студенти”;
 • Осъществяване на обратна връзка;
 • Съдействие при организиране и провеждане на семинарни и презентации пред студентите на БСУ.

 

 

VCD