Поликонтакт
Варна www.polycontact.com

Компания

"Поликонтакт" е първата, основан през 1993 год. и една от най-уважаваните в България организации за консултации, управление на човешките ресурси и международни програми за културен обмен.

Чрез професионално организирана система за подбор на персонал и компетентна интервенция при Управлението на човешките ресурси, "Поликонтакт" работи за повишаване ефективността на своите клиенти - организации.


От края на 1999 год. към "Поликонтакт" функционира Служба по трудова медицина. Тя консултира и подпомага Работодателите в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.
 

Фирмата предлага обучение в страната и чужбина, което способства за разширяване възможностите за професионална реализация на търсещите работа. През последните три години "Поликонтакт" допринесе много за културния, социален и езиков обмен между младите хора в България, САЩ и Европа, влизайки в сътрудничество с правителствени и неправителствени организации от двата континента.
Международните младежки програми са шанс за инициативните и напористи специалисти да получат ценни знания и незаменим социален опит във водещи световни компании в САЩ и Европа.  За улеснение и допълнително удобство на клиента "Поликонтакт" осигурява и комфортно пътуване с най-добрите авиокомпании British Airways, LOT, CSA.


"Поликонтакт" разполага с отдел от квалифицирани кадри, които извършват лицензирани преводи от и на следните езици - английски, немски, френски и португалски, независимо от областа  - икономика, право, медицина, технически или други науки, бизнес документация или свободен текст.

 

JobTiger Banner