Кариерен център на Философски факултет на СУ Св. Климент Охридски

София www.career-ff.org под 5 заети служителя

Кариерен център-Философски факултет е институционално звено на Философски факултет (ФФ) на Софийския университет. Центърът бе официално открит на 6 март 2007 г., създаден по студентска инициатива и с помощта на Факултетния студентски съвет. Основните цели на Кариерния център са свързани с подобряване на връзката именно между възпитаниците на ФФ от една страна и пазара на труда от друга.

Центърът предлага на студентите разнообразни услуги:

    * кариерно консултиране от сертифицирани консултанти;
    * актуални обяви за работа и стаж;
    * помощ при подготовка за кандидатстване - автобиография, мотивационно писмо, явяване на интервю;
    * обучения за преносими работни умения;
    * полезни кариерни ресурси.

Периодично организираме семинари и публични събития, за повишаване на информираността на студентите.

Услугите, които Центърът предлага на работодателите, са свързани с техните потребности от нов човешки ресурс:

    * директен контакт със студентите на ФФ чрез базата данни на Центъра;
    * разпространение и публикуване на обяви на сайта на Центъра;
    * начална селекция при набиране на кандидатури;
    * организиране на фирмени семинари и презентации пред студентите на ФФ;
    * организиране на лекции и семинари на професионалисти по специфични теми;
    * отразяване на очакванията и препоръките на работодателите относно учебния процес.

Амбициозният екип на Центъра е съставен от подбрани с конкурс и обучени студенти на ФФ.

Кариерният център на Философски факултет разполага с четирима сертифицирани кариерни консултанти по програма GCDF.

Повече информация за Кариерния център можете да откриете на нашия сайт: http://career-ff.org/

Zaplatomer.bg