Хертнер Билдинг Технолъджи ЕООД

Компания

Хертнер Билдинг Технолъджи ЕООД

Регистрирана в Софийски градски съд на 11.07.2007

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Хертнер ГмбХ Германия.

Управители: Роланд Хертнер и Майк Мьобес

Данъчен адрес : 1532 София, Околовръстен път 438, район Казичене

 

Телефони: 00359 (0) 2 8138750; 51; 52; 53; 54; 55

Факс: 00359 (0) 2 8138760

Email адрес: hertnerbg@abv.bg

Предмет на дейност:

Извършва монтаж на строителна техника и съоръжения, свързано със следните инсталации:

- Отопление

- Вентилация

- В и К

- Измерване, управление, регулиране

- Спринклер

- Климатична инсталация

- Електроинсталация

- Оповестителна инсталация

- Противовзломна инсталация

- Защита от мълнии

 

VCD